Меню

Асоциация СПОРТ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ е двигателят зад голямото спортно събитие с нестопанска цел, финансирано по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.
Общата цел на RUNATHON е да насърчи хората от всякакви поколения, полове и физическа кондиция от 11 държави-членки на ЕС да тичат редовно и да популяризират бягането като отборен спорт, който може да създаде връзка между различни поколения и която има значителни физически, психически и социални ползи за активния живот на хората от всички възрасти.

В рамките на проекта ще бъде разработена обучителна програма „За бягането няма възраст“, която да подпомогне подготовката за участие в маратон на начинаещи от всички поколения. Нейната методология предвижда разработването на тренировъчен план за постепенно увеличаване на пробяганата дистанция. Специален акцент ще бъде поставен върху груповите тренировки като средство за повишаване на мотивацията и взаимната подкрепа между бегачите. Програмата ще популяризира подготовката за участие в маратони като съвместна дейност, която изгражда общност и прави бягането на дълги разстояния по-малко самотно и индивидуално начинание.

Ефективността на програмата ще бъде тествана на 1 октомври 2023 г. в София чрез въвеждане на четири нови отборни дисциплини седмица преди ежегодния Маратон на София, който привлича хиляди участници от цял свят. Новите бягания ще имат самостоятелни стартове и ще бъдат отворени за участие само за отбори, съставени от четирима души на различна възраст в четири категории: 20-40; 40-50; 50-60; 60+. Съставът на отборите ще гарантира баланс между половете, отборите ще бъдат съставени от равен брой мъже и жени.
Съпътстващите дейности преди основното събитие на RunathonSofia ще популяризират традиционните игри и спортовете, в които могат да участват различни възрасти, заедно, като инструмент за здравословен живот с напредване на възрастта и изграждане на социална свързаност.

Конференция с послания за бъдещите поколения ще насърчи местните власти от 11 държави да поемат ангажимент да насърчават спорта за всички чрез своите годишни спортни календари. Обещанията, които местните власти ще поемат ще гарантират, че RUNATHON ще остави мощно наследство за поколенията, тъй като ще стане част от новите политически насоки, които насърчават инициативи, включващи в по-голяма степен хората над 55 години, във всички столици, малки и големи градове на спорта от мрежата ACES EUROPE.
По този начин проектът ще допринесе и за изпълнението на инициативата HealthyLifestyle4All насочена към осигуряване на условия за здравословен начин на живот на европейците.